Indië en Pakistan dreig mekaar

Anti-Indië inwoners

Kashmir is die jarelange strydpunt tussen Indie en Pakistan, en die optrede van Indie het nou die gevaar lyn bereik wat kan lei tot oorlog tussen die twee lande wat albei oor kernwapens beskik.

Indie se jongste maatreël om inwoners wat nuut in Kashmir is, te verbied om eiendom te besit, het die argwaan van Pakistan opgewek en het die land se regering ’n brief gerig tot die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad om tussenbeide te tree.

Pakistan beweer dat die Indiese optrede in Kashmir ’n oortreding van die Internasionale reg is, maar Indie sê hy tree volkome reg op binne sy magte.

Pakistan sê hy sal met alles tot sy beskikking stry om die regte van Kashmir te beveilig en kenners reken dit kan ’n gevaarlike koers inslaan as twee kernwapen moondhede in ’n oorlog gewikkel raak.