Hof verbied Eskom kontrak

Eskom is deur middel van ’n hofinterdik verbied om ’n kontrak toe te ken wat vir drie jaar geldig sou wees en R350 miljoen beloop.

Die kontrak behels die aankoop van smeermiddels vir aanwending by sy verskillende kragstasies, maar die regter het dit verbied omdat Eskom nie voldoen het aan sy eie prosedure of die van die regering met die toekenning van kontrakte.

Die kragvoorsiener se skuldlas van veel meer as R400 miljard word deur sakelui gesien as die verontagsaming van reëls en prosedures, wat met die huidige kontrak slegs as voorbeeld dien van hoe dit in die verlede hanteer is.