Hoe lyk landbou in SA

Gedurende die afgelope boekjaar het landbou weereens met goeie produksie sy deel bygedra om die mense van die land se voedsel behoeftes te bevredig met besondere gehalte produkte en bekostigbare pryse.

Dit is die goeie deel van die nuus, maar daar is ’n ander deel wat kommerwekkend is en noodsaaklike aandag verdien.

Die landbouers se skuldlas het drasties gestyg in die afgelope aantal jare, en die totale skuld van 2013 wat op R102 miljard gestaan get, is aan die einde van 2018, ’n skrale 5 jaar later, vermeerder tot ’n kommerwekkende vlak van R168 miljard.

Alhoewel inflasie, droogtes en ander natuur rampe ’n groot bydrae gelewer het wat gelei het tot die styging, blyk dit dat insetkoste, die swak rand op ingevoerde landboutoerusting ’n negatiewe uitwerking het.

Meningsvormers sê die verhoogde skuldlas beteken dat boere ’n beter prys op die binnelandse markte sal moet beding om die geweldige hoe rente daaraan verbonde, teen te werk.

Boere wys daarop dat die regering se onsimpatieke houding wanneer droogte en oorstromings die boere verder knel, sowel as die magsug met grondgryp, ook bydrae tot boere se groeter skuldlas.