Grondgryp laat boere in twyfel

Gedurende die afgelope maande het dit al stiller geword oor hoe die regering met sy grondgryp program gaan vorder terwyl die fokus tans op ANC verdeeldheid gerig is.

Boere regoor Suid-Afrika se hulle grootste bekommernis is dat stukke grond aan agtergeblewenes beskikbaar gestel gaan word en in plaas van landbou produksie daar eerder ’n samedromming gaan plaasvind.

Dit kan lei tot ’n onhoudbaarheid vir boere as die toename in diefstal nog verder uitkring en boere se bestaan bedreig word as gevolg van geweld wat uit sulke kringe na vore kom.

Die twyfel oor so ’n situasie laat talle boere nou oorweging gee aan die moontlikheid om hulle grond vir die regering se grondgryp program beskikbaar te stel, ’n elders in die wereld te gaan soek na beter “weivelde”.

Boere in die ou Transvaal provinsie sê die moontlikheid om elders in Afrika te gaan nesskop is een opsie, maar Australië en Georgië is ook moontlikhede.