Gesondheidsplan sal misluk

Meer as genoeg bewyse bestaan om te besef dat die ANC se beplande gesondheidsplan vir alle inwoners van die land, gedoem is tot mislukking.

Die Nasionale Gesondheidsplan (NGP) van die ANC word deur deskundiges as onwerkbaar beskou weens die verskeie bewysstukke wat reeds nagegaan is.

Die opmerkings is gemaak deur die Suid-Afrikaanse Privaat Praktisyns Forum wat daarop wys dat ’n beter ekonomie nodig is om so ’n plan in werking te kry en wat volhoubaar sal wees.

Privaat instansies in die gesondheidsdienste sektor sê die gevaar van die stelsel is geleë in die swak ekonomiese vermoë van die land, wat kan lei tot swak betalings aan diensverskaffers soos dokters en hospitale, en wat noodwendig tot ’n verswakking in dienste sal meebring.

Kenners wys ook op die gevaar dat daar nie voldoende opgeleide staatsamptenare sal wees om die massiewe administratiewe las goed te bestuur nie.

Finansiële deskundiges beveel aan dat ’n opleidingsentrum daargestel word waar moontlike werkers die administratiewe werksaamhede kan bemeester, maar dat die Gesondheidsplan nie in werking gestel word voor die land op ekonomiese gebied sterk genoeg is nie. Dit kan beteken dat ’n groeikoers van 5% nodig sal wees.

Rekening moet gehou word met die moontlikheid dat die bestaande mediese skema maatskappye later gaan verdwyn as die plan ten volle in werking is, en indien die volhoubaarheid van die Gesondheidsplan misluk, is daar niks waarop mense kan terugval nie.