Die rooi vlag wapper

Die toenemende aanpassing in die stand en koers van Suid-Afrika se bestel as ’n sogenaamde demokrasie, wek kommer by volksgenote wat sien hoe die Rooi Vlag van kommunisme al hoër gehys word.

Die blanke se reg om eiendom te besit, is in gedrang nadat die regime sy grondgryp program s momentum versnel het. Die wettigheid van onteiening sonder vergoeding maak Suid-Afrika ’n gevaarlike plek om geld te belê en is selfs ’n meer riskante plek as wat Zimbabwe onder die Mugabe bewind was.

Daar was dit ’n brutale grondgryp en is blanke boere verjaag van hulle grond, maar hier is dit wettig om beslag te lê op enige eiendom.

Met dié Rooi Vlag wat halfpad die mas op gehys is, het die kommunisties gesinde ANC-SAKP regime nou ook die blanke van sy reg ontneem om aan ’n mediese fonds van sy keuse te behoort en moet hy sonder keuse homself onderwerp aan die bedenklike stelsel van die staat .

Die nuwe, Ruwe Suid-Afrika, gaan die gewone blankes in veral die werkersklas dwing om deel te wees van sy staat-skema wat volgens kenners, ’n tweede Eskom sal wees.

Blankes sit dan met klein kinders en ouer mense in die huishouding sonder die kragtige ondersteuning van sy mediese fonds waarvan hy reeds jare lank ’n lid is.

Dit laat die vraag ontstaan of die Boere-Afrikaners oor die wil en deursettingsvermoë beskik om druk te plaas op mediese fondse om teen bekostigbare tariewe, steeds Eerste Wêreldse diens te lewer sonder om van die sogenaamde “verpligte fonds” gebruik te maak.

Die diskriminasie teen blanke studente wat nie deel in die “voorreg” om soos agtergeblewenes gratis op die universiteite hulle tyd te verwyl nie, is die eerste stap wat geneem is om die blanke se staanplek in Suid-Afrika onleefbaar en onhoudbaar te maak.

Die Vryburger wil sy lesers daarop wys dat hierdie nuwe rigtings die voorlopers is van ’n algehele kommunistiese “demokrasie” waar stemreg ’n rare verskynsel gaan word.