Ware geloof (8).

Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God.

Eniggebore Seun van God – van ewigheid tot ewigheid – soos ons ook in die Woord hoor: In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie (Jh. 1: 1 – 3).

Ver bo ons begrip – ver bo ons verstand – van alle ewigheid die ewige, natuurlike Seun van God – God van ewigheid af saam met die Vader en die Heilige Gees.

En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol genade en waarheid (Jh.1: 14).

Om die Seun van God se wese in menslike woorde te beskryf – dit is baie moeilik.

Ons hoor in die geloofsbelydenis van Nicea ná die belydenis oor God, die Vader: Ek glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue; God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dielfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is.

So glo ons in Hom en wanneer ons oor Hom praat en met Hom praat, dit is met heilige eerbied en ontsag – Hy is die eniggebore Seun van God – Hy is God, die Seun.