Ware geloof (6).

Ware geloof is om God op Sy Woord te neem. Dit beteken dan onder andere om in Hom te glo soos Hy Homself in Sy Woord aan ons bekend maak. En wanneer God Homself bekend maak, maak Hy Homself bekend as God Drie-enig: Vader, Seun en Heilige Gees.

Oor God, die Vader, glo ons dat Hy die Almagtige is en dat Hy die Skepper van hemel en aarde is.

Oor God, die Seun, glo ons in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, die Vader.

Oor wie God die Seun is, leer ons in die Woord dat Sy Naam Jesus is, en nie sonder rede nie. Die Naam is die Griekse vorm van die Hebreeuse Jehoshua en dit beteken die Here is Redder of die Here is Verlosser.

Wanneer sy geboorte aangekondig word, dan hoor ons oor Hom: en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos (Mt. 1: 21).

So hoor ons ook in Handelinge: En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie (4: 12).

Net een Naam, Sy Naam, Jesus, Here en Verlosser – dit is ware geloof!