Verhoog die BTW na 20 persent!

Die regering dal die BTW koers met minstens 5% moet verhoog om die skuldlas te verminder in die provinsiale paaie se onderhoud rekening wat nou  ses keer hoër is as die provinsie se uitgawes.

Berigte dui daarop dat die Suid-Afrikaanse paaie, wat in ’n haglike toestand is, nou dringende aandag verdien aangesien daar reeds ’n agterstand wat van R197 miljard in 2013 gestyg het tot meer as R400 miljard.

Die syfers is die logiese gevolgtrekking wat deur deskundiges gemaak word en met galge humor dan sê die probleem kan opgelos word deur die BTW na 19% of 20% te verhoog, maar die probleem kan dalk net groter word as die baie geld in korruptes se hande beland, is gesê.