Twyfel oor standaarde in regstelsel

Na die pas afgelope Akte eksamens van die Regspraktyk Raad het die histerie weer begin. 

Die LSSA (Wetsgenootskap van SA) het dadelik hul kommer uitgespreek oor die akte “landskap” wat opgetransformeer is en meld dat daar “gatekeepers” is wat sorg dat die gebied “wit” bly. 

Die slaagsyfer in die Junie 2019 eksamens was 20% wat effens laer is as die afgelope dekade.  Nou skielik word geëis dat die twee vraestelle op verskillende dae geskryf moet word en nie op een dag. 

Die teorie moet eerste geëksamineer word en daarna die prakties. Tans moet kandidate ‘n gemiddeld van 50% behaal vir die twee vraestelle en indien hul druip moet beide vraestelle oorgeskryf word. 

Die versoek is nou dat kandidate vir 5 jaar krediete moet behou. Die Raad van eksaminatore moet vergroot word en vereistes vir eksaminatore moet verlaag word. 

Alle vraestelle moet ook slegs in Engels afgeneem word.  Die LSSA gaan nou mentors soek om kandidate te help met hul voorbereiding.  Alhoewel die eksamens moeilik is kan ‘n kandidaat dit die eerste keer slaag met harde werk en pligsgetroue studie. 

Hierdie maatreëls is ook om agtergeblewenes tegemoet te kom.

Na berig word gaan die term “prokureur” ook geskrap word en vervang word met die terme “regspraktisyns”. 

Klerkskap van voornemende prokureurs is ook op die spel aangesien min firmas “kandidate” in diens wil neem as gevolg van hul onvermoë en inherente laksheid om te werk.