Swart Bestuurs Forum kla oor wit aanstelling

Nico Bezuidenhout

Die aanstellings van Nico Bezuidenhout as Hoof Uitvoerende Beanpte van Mango het histerie ontketen by die Swart Bestuurs Forum(BMF).

Die BMF gaan alles in hul vermoë doen om die aanstelling te beveg. Hulle beswaar is dat hy ‘n Blanke man is en klaarblyklik nie gekwalifiseerd is vir die posisie nie.

Bezuidenhout het verklaar dat sy vorige ervaring by Mango en by SAL  boekdele spreek.  BMFhet  in ‘n verklaring gemeld  dat daar “dusiende swart profesionele persone” is wat beter gekwalifiseerd is as Bezuidenhout .  Bezuidenhout het in 2016 bedank by Mango om by Fastjet aan te sluit. Die Raad van SAA het Bezuidenhout se aanstelling bekragtig en gesê dat dit ‘n stap in die regte rigtingis  om die SAA groep te stabiliseer.