Pretoria werkers eis 18%

Munisipale werkers in die groter metro van Pretoria eis ’n 18% verhoging in hulle salarisse nadat vasgestel is dat senior amptenare so ’n verhoging gekry het.

Die werkers het met massa stakings gedreig as die owerheid nie aan die eise voldoen nie, en bestaan die gevaar dat grootskaalse chaos kan ontstaan as die werkers ’n algemene staking uitroep.

Die toekenning van ’n 18% verhoging aan sekere amptenare is direk in stryd met die adjunk van die Nasionale Tesourie wat reken salarisse behoort met 10% gesnoei te word om die enorme tekort van R120 miljard te probeer verhaal.

Die salarisverhoging wat klaarblyklik deur die DA beheerde raad, saam met die Rooi brigade toegeken is, word allerweë as ’n slim skuif beskou om vooraf “voorsiening” te maak indien salarisse met 10% verminder sou word.