Onderwys en die leerders

Angie Motshekga

Volgens die langsdienende Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga,  gaan graad R tot graad 3 leerlinge reeds volgende jaar blootgestel word aan die Vierde Industriële Revolusie met die aanbieding van vakke soos Kodering en Robotika.

Volgens Google is Robotika ‘n inter -dissiplinêre onderdeel van ingenieurswese en wetenskap wat meganiese– , elektroniese- en informasie ingenieurswese insluit.

Die vraag is tweeledig: wie gaan die vakke aanbied en watter kind op die ouderdom van 5 jaar is gereed vir die vakke. 

Opvoedkundiges sê al wat  Motshekga uit al haar blapse geleer het is dat tegniese skole weer terug gebring gaan word. Dit is ‘n feit dat  Afrika vasgehaak het  by die eerste industriële revolusie en nou wil die sprong skielik na die Vierde industriële revolusie gemaak word.