Nog werksgeleenthede tuimel

Die pluimvee bedryf staar ’n nuwe krisis in die gesig wat kan meebring dat meer as 12,000 werksgeleenthede in die bedryf verlore gaan.

Die SA Pluimvee Vereniging word daarvan beskuldig dat hulle met ’n sogenaamde “hek-wag” strategie besig is met hul aansoek om 82% verhoging van die tarief in te stel op die invoer van pluimvee.

Die aansoek is aan die Internasionale Handel Administrasie Komitee gestuur wat die beslissing moet gee in samewerking met die Departement van Handel en Nywerheid.

Die vermoede bestaan dat ’n 66% verhoging in die invoerheffing goedgekeur sal word, maar die onvoorspelbaarheid in die Departement kan nog ander verrassings lewer.

Die pluimvee bedryf het in die afgelope aantal jare groot verliese gely toe die regering tonne bevrore hoender karkasse uit die VSA ingevoer het waarvan die graad gehalte veel swakker is as die binnelandse produk.

’n Verhoging met die invoerheffing sal die SA bedryf beskerm aangesien die boere in die VSA en Europese lande swaar gesubsideer word en gevolglik ’n veel laer prys kan aanbied, maar ook ’n veel laer gehalte bied as waaraan Suid-Afrikaanse verbruikers gewoond is.