Koeberg kan ook gevaar word

Die vrae word al meer en al indringender oor wat alles kan gebeur as Koeberg Kernkragsentrale foute opdoen en die wêreld om hom met radio aktiewe stof besoedel soos wat elders in die wêreld gebeur het.

’n Kenner wys daarop dat so ’n moontlikheid nie uitgesluit is nie, en daarom behoort die stelsel slegs dur hoog opgeleide mense beman word, het hy gesê.

Om te verstaan waarom kernkrag gebruik word in stede van steenkool, is daar talle faktore wat van belang is, maar die belangrikste is dat kernkrag gebruik word om water tot kookpunt te verhit en die stoom daarvan aan te wend om die reaktor te dryf wat soos ’n “generator” die elektrisiteit opwek.

Die stelsel is dieselfde as wat in ’n steenkool; kragsentrale gebruik word, met die verskil dat kernkrag waarskynlik per kilogram een miljoen keer meer elektrisiteit opwek as steenkool, en daarby ook nie skuldig is aan soveel lugbesoedeling as steenkool nie.

Die gevaar van radio aktiewe stof wat ontsnap uit die stelsel, asook die probleem om ontslae te raak van die afvalproduk, kan nie in die hande van onbetroubare of onkundige mense oorgelaat word nie, en dit maak van kernkragsentrales in Afrika ’n veel groter risiko as in Eerste Wêreld lande.