Hong Kong leier se tyd loop uit

Van sogenaamde Ystervrou tot slaprug vrou, want haar optrede maak van haar ’n uiters ongewilde politieke leier in Hong Kong.

Carrie Lam se bene het lam geword, want haar pogings om verlore aansien te herwin by die inwoners van Hong Kong, het misluk, en word sy op die sosiale netwerk verpletter deur die aktiviste wat twee miljoen inwoners gemobiliseer het om beswaar aan te teken teen die wet wat sy wou deurvoer.

Su het aanvanklik geen reaksie getoon nie, maar die aktiviste het haar kop geëis, wat haar gedwing het om verskoning aan te bied vir die optrede van die polisie en die ongerief wat veroorsaak is deur die wetgewing wat deurgevoer sou word.

Later het Hong Kong verseker dat die beoogde wetgewing op ys geplaas is, en nog later sê sy die saak is finaal van die tafel.

Dit is toe dat die internet gegons het, en waarnemers reken haar tyd as leier politikus van die stad het uitgeloop.

Sy sal nie weer verkies word nie, en die moontlikheid dat sy gaan bedank, word al sterker.