Energie Korporasie voorsitter bedank

Rob Adam

Die voorsitter in die direksie van Suid-Afrika se Kernkrag Energie Korporasie, Rob Adam, het na slegs sewe maande in die amp, sy bedanking ingedien.

Die Korporasie sukkel om te oorleef weens finansiële redes as net nog ’n staatsbeheerde entiteit wat klaarblyklik met onbevoegdheid bestuur word.

Die entiteit ondergaan ook ’n sogenaamde herstrukturering wat sal meebring dat sowat 400 werkers afgelê moet word.

Die voorgenome afleggings het die Nehawu vakbond ontevrede gelaat en ’n magstryd is besig om af te speel tussen die twee instansies.

Adam het blykbaar aangedui dat hy bedank weens die veeleisende taak wat op die skouers van die voorsitter is.

Dit blyk dat die voortdurende skakeling met ministers, personeel, die raadslede en boonop ’n ontevrede vakbond, het Adam laat besluit om eerder ander weiveld te vind.