Bek-en-klouseer – uitvoer verbod opgehef

Die verbod op rooivleis uitvoere na veral Sjina, is pas opgehef alhoewel sekere gebiede nog nie toelating tot uitvoere gekry het nie.

Drie gebiede, tradisioneel landbou gebiede van swartmense, is nog nie oopgestel nie, waarvan ’n klein gebied in Noord-Transvaal is, en in Oos-Transvaal asook in Natal.

Die rooivleisbedryf het vir maande gebuk gegaan onder die verbod om vleis uit te voer na Sjina weens die bek-en-klouseer wat in sekere gebiede uitgebreek het.

Die Rooivleis Produsente Vereniging sê die ophef van die verbod word verwelkom aangesien boere verliese gely het toe markklaar diere nie verkoop kon word nie, en teen bykomende koste gevoer moes word om die diere slaggereed te hou.

Boere het nou ernstige stappe in gedagte om die uitvoer van veral beesvleis na Sjina op ’n meer vaste grondslag te kry deur die beesvleis produsente op te del in “kampe” wat die naspeur van siektes soos bek-en-klouseer vinnig en doeltreffend kan bepaal en sulke gebiede af te sonder sodat dit nie die ander “kampe” se progisente ook beperk met geen uitvoere nie.

Sjina was Suid-Afrika se grootste kliënt met die aankoop van beesvleis en karkas huide, en landbouers is nou baie ernstig om die beskermingsmaatreëls ingestel te kry.