Bankrot Denel frustreer werkers

Sedert Denel in gebreke gebly het om sy werknemers se salarisse volledig te betaal, het werknemers se negatiewe houding toegeneem.

Alhoewel die salarisse uiteindelik voluit betaal is, blyk dit dat pensioen bydraes nie ten volle oorbetaal is nie, en kan dit ernstige gevolge inhou vir al sy werkers.

Die tekort aan fondse ht ook daartoe gelei dat geen salarisverhogings toegestaan kon word nie, en dit het menige werkers se negatiewe houding verder laat toeneem.

Onbevestigde berigte lui dat Denel, wat die vorige maand se salarisse kon betaal deur ’n “Onbekende bankier” weer in Julie gaan sukkel om sy personeel te vergoed.

Dit blyk dat Denel in gebreke gebly het om ’n langtermyn  reëling met bankiers te tref, of die bankiers is nie baie grtig om verdere hulp aan die wankelende entiteit te bied nie.