Wilhelm Verwoerd.

Wilhelm

In sy biografie, “My Journey through Family Betrayels”, skryf Wilhelm Verwoerd onder andere die volgende:  Apartheid het pyn veroorsaak vir mense, veral swart suid afrikaners. 

Sy studie in Nederland en gepaardgaande kontak met Steve Biko se geskrifte het volgens hom sy oë geopen.  Hy het toe reeds kontak gemaak met die verbanne ANC in Zambië. Sy stryd kom wanneer hy die “monster” in herinnering roep voor wie groot geword het en die man wat die monster is wat leed en pyn in die lewens van soveel swartes gebring het.  Dit het hom gebring om aan te sluit by die ANC.  Hierdie besluit het gemaak dat sy eie vader hom as ‘n verraaier van die Afrikaner volk en van dr Verwoerd beskou.  Sy vader se vraag of hy die dinge wat tans plaasvind, asook plaasmoorde, goedkeur word nie geantwoord in sy boek nie.  Wilhelm Verwoerd was die spreker by die geleentheid waar ‘n gedenkplaat van wyle dr. HF Verwoed verwyder is by die Handels Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch.

Jan Schoombie