Ware geloof (4).

Verlede keer het ons gehoor dat ons in die Apostoliese Geloofsbelydenis ‘n kort en bondige samevatting van die inhoud van ‘n ware geloof vind.

Die Belydenis begin met: ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Alreeds in die eerste verse van die Bybel maak God Homself bekend dat Hy die Skepper van alles is. In die begin het God die hemel en die aarde geskape (Gen. 1: 1). Voor hierdie oomblik – daar was niks nie – nie eers ‘n klippie nie – net mooi niks nie.

Hierteenoor staan die afgodery van die leer van die evolusie, wat eintlik nie iets nuut is nie. Alreeds in die skeppingsleer van die heidense volke wat rondom die Godsvolk van die Ou Verbond geleef het, hoor ons ‘n primitiewe vorm van evolusie.

God het die hemel en die aarde in die begin geskape. In die Woord word die woord skep net in verband met God gebruik, want net HY ALLEEN kan skep. God die Vader skep alles deur net ‘n bevel te gee: Laat daar lig wees! En daar was lig (Gen. 1:3). So het God dan alles geskep – alles ordelik – en alles na sy soort.

So glo ons, en ons kan nie anders nie. Ons hoor dan ook in die Hebreërbrief: Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie (11: 3). Om so te glo, dit is ware geloof.