Ware geloof (2).

Ware geloof is die geloof in God Drie-enig: Vader, Seun en Heilige Gees. Om in ‘n hoër krag of mag te glo of in die oubaas daar-bo is nie ware geloof nie.

Meer nog. Daar word geredeneer dat alle godsdienste op die ou einde die punt van die berg bereik. Dit is dan ook die gemeenskaplike van alle godsdienste: die punt van die berg – om by God uit te kom. Die pad soontoe is net verskillend en dit maak nie saak nie. Daarom dat mense ook sê dat solank iemand net glo, maak nie saak waarin nie, dan is dit goed en reg.

In Sy Woord maak God Homself bekend as God Drie-enig. Hy is die enige, ewige, onbegryplike, onsienlike, onveranderlike, oneindige, almagtige, volkome wyse, regverdige en goeie God, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is (NGB Art.1).

Baie duidelik: alle ander godsdienste is afgodery wat bestry moet word. Dit gaan oor die eer van die enige, waaragtige God, ons God en ons Vader in die hemele.