WARE GELOOF (1).

Dit gebeur so maklik – ek begin wonder oor my geloof. Ek kyk na ander mense – hoe hulle geloof sien en leef – en ek kyk na myself – en wonder. Hoe weet ek of die geloof wat ek het die ware geloof is?

Net op een plek kry ons die antwoorde – die Here self. Hy doen dit deur sy Woord en sy Gees. So vertel Hy ons wat ‘n ware geloof is.

Oor geloof hoor ons baie in die Woord van die Here. Die beste samevatting lees ons in Hebreërs 11. “Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” (vers 1).

Die dinge wat ons hoop – die dinge wat ons vertrou – die dinge wat ons nie kan sien nie – dit is kennis – kennis van die Woord. Hierdie kennis word geloofskennis – meer nog – vertroue in God en Sy werk soos ons Hom leer ken in die Bybel.

Wanneer ons so in Hom glo deur die waarheid van Sy Woord alleen – dit is ‘n ware geloof.