Vigs en Swangerskap by studente

Die Departement van Onderwys is bly om aan te kondig dat die getal dogters wat weekliks besmet word met MIV afgeneem het, 

Daar word nou slegs 1,200 gevalle per week aangemeld van dogters tussen die ouderdom 15 tot 24 jaar wat besmet word. 

Onbeplande swangerskappe vind by 32 % van studente plaas,  terwyl drankmisbruik by Tegniese Beroepsopleiding Kolleges onder studente   tans op 60 % is.

Dit is verbysterend dat 58% van die  personeel by die inrigtings gereeld alkohol misbruik. Die statistiek kom te vore by die negende SA Vigs Konferensie wat in Durban gehou word.

Die syfers word egter nie afgebreek volgens rasse klassifikasie nie.