Trots en dankbaar

Die Vryburger Kinderfonds se bestuur kan nie uitgepraat raak oor die reaksie van lesers wat so goed gereageer het op ons versoek om ondersteuning te gee aan die fonds nie.

Almal is bewus daarvan dat die kommunisties gesinde regering voortgaan met sy veldtog om Afrikaans uit elke skool te verdring met die taal van die onderdrukkers.

Met die besondere reaksie van lesers en kerklike gemeentes het die bestuur begin herkou aan die moontlikheid om die beoogde veldtog verder te voer met ’n nuwe metode van insameling wat dit vir almal ’n heerlike avontuur kan maak.

Ons glo ’n groot aantal lesers onthou nog die dae van Radio Pretoria wat gereeld ’n fondsinsameling gehou het om hofsake se koste gedelg te kry. Dit het ’n wonderlike gees van saamhorigheid en eensgesindheid gewek by die luisteraars van weleer.

En dit het verbygegaan net soos wat die Radio Pretoria wat  volksbesit was, op slinkse wyse gekaap is en tans in die hande van ’n bedenklike “Afrikaners” is wat met hulle baie geld nie ’n Vasbyt nodig het nie.

Die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds oorweeg dit om met sy eie Vasbyt te begin, maar die gedagte is nog vars een ’n paar praktiese gedagtes van hoe dit sal funksioneer, moet nog deurgetrap word.

Een saak is duidelik: Ons volksgenote is bereid om hulle deel te doen in belang van ons kinders, en veral in belang van ons volk se verarmde kinders wat in CVO skole is, maar nie die skoolgeld kan betaal nie.

Ons is trots en dankbaar vir die pragtige reaksie wat ons ontvang het, en vir ons is dit ’n aanduiding dat ons moet voortgaan om te dien in belang van ons volk se toekoms.