TLU SA reageer op ekonomiese syfers


Die nuus dat Suid-Afrika se ekonomie in geheel met 3,2% in die eerste kwartaal gedaal het is geen skok onthulling soos wyd beweer word nie. Landbou, wat in die verlede ’n aansienlike bydrae tot die ekonomie gemaak het, het self met 13,2% gekrimp.
 
Suid-Afrika se boere, wat as gevolg van onbesonne regeringsbeleid, ’n vernietigende droogte, die tot niet gaan van plattelandse infrastruktuur en hul blootstelling aan ’n onverklaarde oorlog teen hulle, is in ’n al feller stryd om oorlewing gewikkel. Volgens Johan Steyn, TLU SA Streeksvoorsitter Oos-Kaap, is landbou in die onbenydenswaardige situasie waar uitgawes die hoogte in skiet terwyl inkomste al laer neig.
 
Die landbou het al keer op keer bewys dat hulle, ten spyte van uiters moeilike landbou omstandighede, ’n stewige bydrae tot die BBP kon maak. Ongelukkig, sê Steyn, wil dit blyk dat die volgehoue vernietigende effek van ’n kommunistiese ANC regering sy tol begin eis. Die uitvoer van verskeie landbouprodukte soos vleis en wol en teelmateriaal is gestaak nadat daar in Limpopo vroeg vanjaar ’n uitbraak van bek-en-klouseer was. Dit knou aansienlik die landbou se verdienste.   
 
“Die uitbraak is as gevolg van dieregesondheidsmaatreëls wat nie deur bestaansboere nagekom is nie en die feit dat vee vanuit Suid-Afrika se buurlande onbelemmerde toegang tot ons grondgebied het,” sê Steyn.
 
“Groot dele van die Oos-Kaap, Noord-Kaap en Wes-Kaap ly nog steeds onder ’n uitmergelende droogte. Boere se reserwes is op en baie is van die genade en groothartigheid van medeboere en ander mense afhanklik. Ondanks die feit dat droogtehulp hier en daar beskikbaar gestel is, sorg die korrupsie, wanadministrasie, diefstal en blote onbeholpenheid van regeringsamptenare dat dié hulp nie by die boer uitkom nie,” sê hy.
 
Hy betreur verder die feit dat Afrika en ander lande groot waardering vir Suid-Afrikaanse boere se kundigheid en ervaring het terwyl hier ter plaatse die ANC als in hul vermoë doen om van dié kundigheid ontslae te raak. 
 
“Ons wil boer, ons wil voedsel en vesel produseer en buitelandse valuta vir ons land verdien maar die regering volhard daarin om klippe in ons pad rol. Mens staan verbaas dat uitgediende sosialistiese en kommunistiese beleid nog soveel steun in die huidige tydvak kan geniet. Waar baie Afrikalande meeding om ons boere in hulle eie lande te vestig, blyk dit dat die ANC nie die landbousektor na waarde skat nie. Die mark is besig om hulle, en ongelukkig die gewone man op straat, ’n duur les te leer. Die jongste ekonomiese syfers bewys dit baie duidelik.”
 
Hy is vol lof vir sy medeboere wat, ten spyte van alle beproewinge wat hulle tans ervaar, steeds hulle beste bring en voortgaan om die wye verskeidenheid hoë gehalte voedsel waaraan Suid-Afrikaners gewoond is, te produseer.