Tandelose ANC integriteit komitee

Openbare Beskermer

Die ANC se sogenaamde integriteit komitee blyk ’n tandelose struktuur te wees wat nie oor die gesag of invloed beskik om skuldige mense uit te wys en te verbied om sekere poste te beklee nie.

Dit is die mening van ’n deskundige op die gebied van evaluering en ondersoeke na ongerymdhede wat dur werkers toegepas word.

Die afgelope weke het die ANC se integriteit komitee ondersoek gedoen na die optrede van parlementslede, met die doel om vas te stel of hulle geskik is vir die amp waarvoor hulle verkies is.

Waarnemers wys ook daarop dat die bevinding van die Openbare Beskermer, dat Ramaphosa vir die parlement gelieg het oor die R500,000 wat op sy rekening inbetaal is, nie deur die Integriteit komitee in aanmerking geneem is nie.

Indien dit wel in ag geneem sou wees, sou hy waarskynlik nie die pos as president kon beklee nie, bygevoeg dat dit ook toon dat die komitee nie tande het nie.