Standard Bank sluit baie takke

Standard Bank van Suid-Afrika het bekend gemaak dat hy van voorneme is om 104 van sy takke te sluit, waarvan n groot aantal in die plattelandse gebiede geêe is.

Die bank sê die stap word noodsaaklik aangesien mense nie meer so dikwels besoeke bring aan die takkantoor nie omdat transaksies hoofsaaklik elektronies gedoen word.

Die stap gaan menige boer in ’n ongemaklike posisie plaas, want tot hede is plaaswerkers met kontantgeld betaal, maar met ’n dorp sonder bankier kan dit ongemaklik word.

Talle sakeondernemings het hulle kommer uitgespreek en gesê hulle is afhanklik van ’n plaaslike bank om die daaglikse verkope met kontant te beveilig deur dit te deponeer.

Verskeie ondernemings het te kenne gegee dat hulle genoodsaak sal wees om van bankier te verander, alhoewel dit ’n ongemaklike en ongerieflike verskuiwing kan beteken.