Perspektief: Boustene na volhoubare vryheid

Vryheid is ’n reis, ’n lewenswyse – roeping getrou moet ons, ons volkslewe wy aan bou; soms opbou, soms herbou.

Een belangrike pilaar waarop volhoubare volksvryheid rus, is ekonomiese selfstandigheid.

’n Gesonde, groeiende ekonomie is dit wat ons die materiële middele sal bied om te werk op die pad na volksvryheid.

Die dekades na 1945 het Duitsers hul verwoeste land en ekonomie opgebou, tot groot mate danksy die Mittelstand – klein- en medium ondernemings, meermale familie-gebonde.

In die hedendaagse ekonomie is daar ‘n veelheid rolspelers, en ekonomiese werklikhede en -kragte kan nie ligtelik geïgnoreer word nie.

Maar indien ons die groter verloop van die wêreldgeskiedenis uit ʼn beginsel beskou sal ons raaksien dat nasionale soewereiniteit noodwendig verweer namate perkelose globalisering toeneem.

Gesonde balans is dus noodsaaklik.

En die drukpunte vanuit die internasionale werklikhede het plaaslik in SA duistere parallelle, deur die ANC ideologies gedrewe ekonomiese onderdrukking.

Juis die ondermyning van ons volk se ekonomiese vryheid is die sleutel tot suksesvolle magsgryp en magsdruk – ‘n siklus wat ons doelmatig moet beveg, stuit en dan verbreek.

Juis om hierdie rede het die Voortrekkers uit die staanspoor – naas ʼn eie grondgebied – gesoek na ‘n eie grondgebied met handelsbande na buite!

Naas die kanker van party-politiek, het die Engelse oorheersing na 1902 entrepreneuriële ontwikkeling in die kiem probeer smoor; dit is voortgesit in die laaste dekades van die twintigste eeu, toe “ons staat” (eiebelang-gedrewe politici) na alles omgesien het.

Dit is dus van kardinale belang dat ons volk dringende werk sal maak van die entrepreneurs-ontwikkeling binne volksverband:

Gesins- en gemeenskaps onderneming is die sleutel tot ons ekonomiese vryheid.

Want die volk wie sy eie ondernemings bou, kan hulleself losmaak van die regering se diskriminerende beleidsrigtings;

Eie ondernemings kan bydrae tot volkseie onderwys en -opleiding vir die werkmag van môre.

Eie ondernemings kan bydrae tot die opheffing van ons verarmde volksgenote.

Die eerste treë (ekonomiese boustene) is haalbaar met net enkele gedrags-veranderinge:

Afrikaner sakeman: breek met die jaag na wins ten alle koste, en spandeer aan volkseie indiensneming;

leef jou moedertaal uit in jou onderneming – meertalig wanneer nodig, maar Afrikaans eesrte;

ondersteun jou mede volks-onderneming by voorkeur, en verseker dat jóú produk of diens kompeterend geprys word vir volksgenote;

Afrikaner werker: breek met onrealistiese verwagtinge en keer terug na die arbeid-saamheid van ons voorsate;

Afrikaner verbruiker: ondersteun jou volkseie ondernemings by voorkeur bó die kettingwinkel of volksvreemde;

ondersteun jou plaaslike slagter, bakker; jou plaaslike apteker en handels-winkel; jou volkseie professionele firmas by voorkeur.

Die kettinggroepe en ander nasionale- of multi-nasionale bedrywe is blind vir ons volksbelang en misbruik hul ekonomiese krag juis om die ontwikkeling van  ’n plaaslike Afrikaner-Mittelstand dood te druk.

En agter daardie bedrywe staan dieselfde internasionale magte wat ons Republieke in 1899 binnegeval het; wat Verwoerd en ons vryheidstrewe verguis het; wat ons land deur ekonomiese sabotasie (sanksies) ondergrawe het; wat uiteindelik instrumenteel was in die daarstel van ‘n kommunistiese regime – gekoop en betaal deur dieselfde Barclays & kie wat die 1899-oorlog gefinansier het.

Op gesonde grondslag is hierdie ekonomiese boustene dít waarmee ons die nuwe pad na volksvryheid kan begin bou!