Net 18 munisipaliteite funksioneel


Kimi Makwetu

Die Ouditeur-Generaal, Kimi Makwetu, het die vinger op die groot seerplek gelê in die ekonomie van die land. 

In sy nuutste verslag toon hy dat politici en amptenary sy kantoor se aanbevelings eenvoudig ignoreer. 

Die ander waarheid wat na vore kom is dat munisipale rade nie die nodige vaardighede besit om finansies te hanteer nie.  

Slegs 18 van die 257 munisipaliteite in die land het skoon oudits ontvang, ‘n verslegting van die 33 wat in 2015 – 2016 skoon verslae ontvang het. 

Nagenoeg 33% van die rade spandeer meer as wat hul inbring wat ‘n totale skuldlas van R5,8 miljard beloop. Ongemagtigde uitgawes van R1,3 miljard is water onder die brug wat nooit verhaal sal word nie. 

Noord-Wes, Limpopo en die Vrystaat het geen munisipaliteit wat ʼn skoon oudit ontvang het nie.  Voeg hierby die skuld van R9,12 miljard aan Eskom en R5,85 miljard aan die Water Raad deur rade dan skilder dit ‘n bleek prentjie van die toestand van die land se munisipaliteite. 

Dan het 18% van die Rade het in die 2017-18 boekjaar nie ‘n munisipale bestuurder gehad vir ʼn tydperk nie, terwyl finansiële bestuurders se gemiddelde “lewensduur” 37 maande is.