Maak voldoende voorsiening

Weens die beter mediese versorging is die lewens verwagting van mense hoër as voorheen.  Dit plaas druk op pensioen voordele en aftrede beplanning. 

In ons ekonomie waar Blankes deesdae meer en meer verantwoording moet aanvaar vir hul eie aftredes het Ou Mutual bevind dat afgetredenes voorsiening moet maak vir 20 -25 jaar na aftrede op 65.  

Die een groot faktor is skuld. Indien ‘n persoon skuld-vry aftree en daar geen verdere verband afbetalings of universiteits gelde betrokke is nie dan word die posisie beter.  Mediese sorg is seker een van die belangrikste faktore wat in ag geneem moet word.  Staatshospitale is ‘n resep vir vroeë dood, dus moet ‘n goeie mediese fonds/hospitaal plan in plek wees by aftrede. 

‘n Goeie mediese fonds van R5,000 per maand  beteken R1,200,000 tot en met 85.   Voeg hierby inflasie dan kan  ‘n huishouding van twee persone  tussen R15,000 en R25,000 per maand  benodig sou die lewensverwagting 85 wees. 

Dit beteken tussen R4 en R6 miljoen is nodig om die lewenstandaard te handhaaf 

Afgetrede pensioenaris.