Land van “melk en riool”

Die beloofde reënboog van melk en heuning is vinnig besig om te verander in brandende voorstede en riool oorspoelde strate.

Port Elizabeth is die nuutste voorbeeld waar strate in Wells Estate deur rou riool oorspoel is –  ‘n probleem wat reeds maande gelede aangespreek moes word. 

Die ontsoutingsaanleg in Kaapstad word gekniehalter deur riool storting in die see by Seepunt. Die hawe by Durban loop deur onder rou riool besoedeling.

Strande in Natal beleef ongekende plastiek besoedeling. Spruite wat riviere voed word daagliks besoedel deur riool wat vanaf munisipale rioolwerke  in die riviere en spruite gestort word.  Die Vaaldam het ’n riool opgaartenk geword.

Die natuur het ‘n stortingsterrein geword vir rade wie se stortingsterreine nie meer bestuur word nie en water suiwerings werke wat nie in stand gehou is nie.

Waarnemers se die toestand is ‘n getuigskrif van 30 jaar se wanbestuur deur onbekwame en onbevoegde amptenary van die regerende party.