Korrupte wêreld

Gedurende die afgelope dekade van algemene verkiesings regoor die wêreld, was korrupsie die kernwoord om kandidate na oorwinnings te lei.

In bykans elke land word korrupsie beskou as die grootste enkele faktor wat ekonomiese en maatskaplike probleme veroorsaak.

In die Europese lande word die euwel inderdaad met hand en tand bestry, terwyl Afrika lande nie veel erg daaraan het om die stryd te voer nie, en word die euwel selfs vererger wanneer ’n nuwe regeerder verkies word.

In Suid-Afrika het die voormalige president sovêr gegaan om te sê daar is niks met korrupsie verkeerd nie want niemand ly skade as gevolg daarvan nie.

Dit is sulke kortsigtige uitlatings wat die Suid-Afrikaanse ekonomie nog verder na die afgrond gedruk het, en nog is die einde nie in sig nie.

Of die ANC se president Cyril Ramaphosa skuldig is aan korrupsie met die R500,000 wat op sy bankrekening inbetaal is, weet niemand tot dusvêr met sekerheid nie, maar dat dit ’n ongerymdheid is, wat hy met leuens wou verdoesel, is gewis en onaanvaarbaar.

Die belofte om korrupsie uit te roei, het as gevolg van die gebeure ’n wrang smaak gelaat van wantroue en ’n geregverdigde twyfel of korrupsie werklik met mening beveg sal word.

Daar bestaan te veel vrae oor te veel politieke figure wat onbeantwoord bly, en solank dit voortgaan, sal kiesers bly twyfel aan die ANC president se belofte, want een keer ’n leuenaar, altyd gewantrou….. veral as daardie leuens in die parlement of in die openbaar gespreek is.