Hoe stop jy die eksodus?

Die regering wil graag ʼn Nasionale Gesondheid-program daar stel sodat die hele bevolking van Suid Afrika, toegang tot gratis mediese sorg kan kry.  Die realiteit spreek egter boekdele.

Na ‘n onsuksesvolle termyn as Minister van Gesondheid is Aaron Motsoaledi “herontplooi” na ʼn ander sektor van die kabinet. 

Onder sy heerskappy het 143 pasiënte gesterf in inrigtings en hospitale soos Tygerberg, Baragwanath, Steve Biko, Verre Oos Rand, RK Khan en Bongani, om net ʼn paar te noem.

Dit is die mening van ʼn ingeligte waarnemer is Pretoria, en voeg by dat die hospitale se toestande kritiek is en beskryf dit as “dood inrigtings. 

Dokters verlaat staatshospitale weens swak beheer en bedenklike bestuur.  Verpleegsters gaan werk in die Oosterse lande of in Europa. 

Berigte kom nou na vore dat daar nie geld is om verpleegsters aan te stel in Limpopo nie en 400 verpleegsters is sonder permanente aanstellings in die provinsie.

Hy sê intussen sit kommissie op kommissie om diefstal en korrupsie te ondersoek, maar niemand word tot verantwoording geroep om die chaos in hospitale te beëindig nie.

Dit is dus nie vreemd dat daar ʼn uittog van professionele persone uit die land is nie.

Johannes Wessels, direkteur van The Enterprise Observatory SA, meld dat vir elke professionele immigrant wat SA binnekom daar agt emigreer.   Skattings wissel van 900,000 tot 2,7 miljoen Suid Afrikaners wat tans oorsee werk.  Sal ons ooit die uittog kan omkeer, word gevra.