Genadedood – Vonnis vir Davidson

Sean Davidson

Sean Davidson, professor aan Universiteit Wes-Kaap is tot 8 jaar huis arres gevonnis waarvan 5 jaar opgeskort is. Davidson het drie pasiënte gehelp wat terminaal siek was om ‘n einde aan hul lewe te maak.

Hy het die pasiënte voorsien van middels wat hul ingeneem het om sodoende hul lewe te beëindig.  ‘n Pleitooreenkoms is bereik voordat die hof die saak sou aanhoor en uitspraak kon lewer. 

Sosiale media gebruikers is erg verdeeld rondom die beginsel van genadedood deur eie wil en die saak sal seker nog lank gedebatteer word.