EU finaliseer top poste hierdie week

Die Europese Unie wil gedurende die week tot 30 Junie poog om ’n ooreenkoms te bereik wie van die lede in welke pos aangestel moet word.

Die verskillende senior poste is in gedrang, waarvan die hoof van die Sentrale Bank ook ’n vakante pos is.

Die Franse president, Emmanuel Macron, en die Duitse Kanselier, Angela Merkel, saam met die Europese Raad se president, Donald Tusk, is besig om planne te maak sodat die poste nie in die hande van nasionaliste val nie.

Die 28 nasionale leiers vergadering in Brussel wat ’n redelike geheime vergadering is waar selfs selfone nie toegelaat word nie, kon egter nie eenstemmigheid kry nie.

Terwyl President Macron en Kanselier Merkel gewoonlik saamstaan, kon daar ook nie eenstemmigheid verkry word oor wie in watter pos moet wees nie.

Tydens die geheime vergadering was daar geen meerderheid vir enige kandidaat nie, en het die vergadering met onverrigtersake geëindig.

Die belangrikste poste is ondermeer die hoof van die Europese Kommissie, die voorsitter van die Europese Raad, en die Sentrale Bank se hoof.