Dertig munisipaliteite in “salaris nood”

Dit blyk dat dertig munisipaliteite nie genoeg fondse het om salarisse aan die einde van Junie te betaal aan hul werkers nie. 

Dit veroorsaak dat mediese fonds, pensioen bydraes en ander polisse agterstallig raak en werkers die gevaar loop om van die voordele deur verskaffers gestaak kan word.

Die swak bestuur van Munisipaliteite kom na vore is die jongste verslag wat aantoon dat ʼn klein persentasie  van die rade ʼn skoon oudit-verslag gekry het terwyl miljarde rande se skuldlas veels te hoog is weens wanbesteding.