Verwoerd nasaat in parlement

Dr. Wynand Boshoff

Die dogter van wyle dr. Hendrik Verwoerd, se seun, dr. Wynand Boshoff, wat werksaam is in die Noord-Kaap, sit eersdaags in die parlement.

Dr. Boshoff is ’n munisipale raadslid wat naweke op Orania deurbring, maar sal as verteenwoordiger van die Vryheidsfront Plus, eersdaags as parlementslid gesien word.

Dr. Boshoff is die seun van wyle prof. Carel Boshoff wat getroud was met Anna, die dogter van dr. H. F. Verwoerd.

Dr. Verwoerd word deesdae deur die liberale media en politici beskou as die man wat aparthid gevestig ht, alhoewel hy slegs die uitvoerder van ’n beleid was wat wêreldwyd toegepas word, naamlik om afsonderlike volke toe te laat om oor hulleself te regeer binne ’n eie grondgebied.