Veiligheid: TLU SA en SAPD werk saam

TLU SA en SAPD Nasionale Kommissaris bevestig samewerking oor landelike veiligheid

Die Nasionale Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie (SAPD), genl. Khehla John Sitole en verskeie senior bestuurders in die diens, het op 2 Mei met TLU SA vergader oor gemeenskaplike belange ten opsigte van landelike veiligheid en die implementering van die Landelike Veiligheidstrategie.
“Die toepassing van die strategie in terme van landbou-vereistes en die konsep van landbou-vriendelike reserviste het as vertrekpunt vir die samesprekings gedien,” sê genl.maj. Chris van Zyl, die Assistent-Hoofbestuurder van TLU SA, gemoeid met veiligheid.
“Genl. Sitole het TLU SA se rol in landelike veiligheid sedert Oktober 1993 erken en geloof,” sê hy. “Hy wou TLU SA se ondersteuning in die voortdurende stryd teen misdaad in veral plaaslike en landbou-gemeenskappe ook bevestig.”
Die SAPD het ook erkenning gegee aan TLU SA se bydrae in die opstel van die hersiene Landelike Veiligheidstrategie en die volgehoue implementering daarvan.
Die strategie behels ‘n Plaasveiligheid Plan wat spesifiek opgestel is om samewerking tussen rolspelers op plase ten opsigte van veiligheid en sekuriteit en voorvalle wat die landbougemeenskap beïnvloed, glad en vinnig te laat verloop.
“Die gesprekke het in ‘n gees van goedgesindheid en in ‘n opbouende trant plaasgevind,” verduidelik Genl.maj. Van Zyl. “Beide groepe was dit eens dat wedersydse begrip en samewerking die proses voortaan sal rig.”