Swart haat duur voort

Ten spyte daarvan dat BlackLandFirst (BLF) ‘n hofbevel teen  sy “Land or Death” leuse gekry het,  bly die beweging staan by die leuse en gaan glo appel aanteken teen die hofbevel.

Die adjunk-president van BLF, ene Zanele Lwana verklaar dat hul nie om verskoning gaan vra vir die slagspreuk of dit gaan verwyder van baniere en T-hemde nie.

Politieke ontleders wys daarop dat die beweging se naam ook op die stembrief bly, wat daarop dui dat die ANC regering terugdeins om reg en geregtigheid toe te pas.