Stem persentasie laagste in 25 jaar

Voorlopige syfers toon dat die stempersentasie vir die afgelope verkiesing  65% of selfs laer kan wees. Sowat 10 miljoen kiesers het glad nie geregistreer nie en van die geregistreerde kiesers het daar dus meer as 30% nie opgedaag by die stembusse nie. 

Die politieke stelsel in Suid Afrika kan nie op ‘n beter wyse gereflekteer word as die syfers nie. Bedorwe stembriewe is tans die “sesde hoogste party” in die verkiesing. Tans het meer as 84 000 kiesers hul stembriewe bederf.

Die feite, tesame met die talle voorvalle van ongerymdhede, het vele vrae laat ontstaan en verklaar ook waarom so baie blankes weier om aan verkiesings deel te neem.