Sosiale toelaes bied groot inkomste

Meer as 17 miljoen “inwoners” van Suid Afrika ontvang tans regerings toelaes. Volgens Statistiek SA is meer as 45% huishoudings afhanklik van staats toelaes. 

Die reënboog land het ‘n welsyn land geword en dit bring ondermeer mee dat buite egtelike kinders al hoe meer word.

Huishoudings in die Wes-Kaap is afhanklik van ongetroude “kinders” wat drie tot vier kinders in die lewe bring wat dan die totale huishouding, van Oupa en Ouma tot by die kleinkinders, onderhou.