Skolesport nou op Sondag

‘n Onrusbarende aktiwiteit het onder die aandag van die Calvinistiese Alliansie gekom, naamlik dat skolesport op Sondae bedryf word.

Na verneem word, word daar uitdunne gehou en oefening sessies word bedryf. Daar verskyn selfs advertensies in die openbaar om die Sondag sport te bevorder.

Hierdie gebeure is onaanvaarbaar vir die Christelike Alliansie (CA) en daar word ‘n beroep gedoen op skole, ouers, kerke en die provinsiale owerheid om hierdie aktiwiteite te staak.

Dit kom neer op Sabbatsontheiliging en is strydig met die Skrif. Dit is ‘n onding wat oorgespoel het van professionele sport wat op Sondae bedryf word en dit moet gestop word.

Een van die gevolge van die Sondag skole sport is dat kinders nie verbond onderrig by die kerk bywoon nie en dit plaas ‘n verpligting op die ouers in die sin van dat die doop belofte nie nagekom word nie en dit is die ouers se verantwoordelikheid.