Sjina se opsies is beperk

Sjina se opsies het nou min geword met die handelsoorlog teen Amerika wat met ’n hand vol nuwe moontlikhede sit.

Die Sjinese se opsies is so beperk dat hulle weinig kan doen sonder om hulle eie ekonomie verder te verswak, terwyl die VSA nog ’n hele reeks moontlikhede kan toepas wat die Sjinese nie kan beveg nie.

Tot hede het Sjine elke keer wanneer die VSA nuwe tariewe in werking stel, dieselfde probeer doen aan hulle kant om die balans te probeer behou.

Met die jongste heffings wat die VSA ingestel het teen Sjinese invoere van sowat $200 miljard, kon die Sjinese slegs $60 miljard se goedere met heffings belas.

Sjina het min speelruimte oor, en ekonome sê dit is duidelik dat President Donald Trump presies weet wat om te doen wat Sjina sal beweeg om terug te keer na die onderhandelingstafel waar die VSA met die mes se hef in sy hand sit.

Die VSA is besig om met die oorlog, die handelsbalans te herstel tot ’n meer ewewigtige bedrag, en dit het die president gesê, is die verantwoordelikheid van Sjina om meer van die VSA aan te koop as hy ’n handelsoorlog wil vermy.