Radebe se slenter met energie

Kort nadat verskeie nyweraars en mynhuise aangekondig het dat hulle selfvoorsienend wil raak met die beskikbaarheid van elektrisiteit, het die ANC se Minister van Energie dadelik die gaping geneem om Eskom te help.

Minister Jeff Radebe het glo nou “die weg gebaan” dat privaat instansies krag mag opwek wat opgeneem sal word in die Eskom netwerk, maar sulke instansies moet eers registreer as krag opwekkers.

Waarnemers sê as die minister met die optrede bedoel dat privaat instansies verplig sal word om hulle eie elektrisiteit wat opgewek is, aan Eskom moet voorsien, gaan daar dadels van kom.

Die opwekking van elektrisiteit deur privaat instansies, kan volgens deskundiges, slegs vir eie gebruik aangewend word sonder om te registrer by die owerheid, en kan nie verplig word om dit aan Eskom beskikbaar te stel nie.

Waarnemers sê die privaat instansies wat beplan om selfvoorsienend te raak, sal dit nie oorweeg om so sinneloos op tree deur die krag op te wek en dan aan die onbetroubare Eskom te lewer nie.