Perspektief: BCVO en CVO skole – ouers se rentmeesters-vennoot

Van die lees-, skryf- en rekenlesse aan moedersknie op trek, kamp-skole en die CNO (1902) en CVO (1991), was ons volkskinders gekoester deur elke geslag ouers.

Die naweek se nuus oor nuwe lewensoriëntering silabusse – perversie, wat nou deur die regering se fokus op afgodery in die silabus verduidelik word – is nie die skokkendste van die hernieude kollig op SA onderrig verval nie.

Die volks-tragedie is dat ons beleef die eerste geslag “afrikaner”-ouers vir wie volkskinders minder belangrik is as geld en genot!

Na regte moet verbondsouers verwys na die kinders wat God ons en ons volk skenk; die kinders wat ons na Sý wil, in Sý weë moet opvoed.

Daardie Goddelike opdrag (soos ander) is geen saak van willekeur nie.

Elke ouer sál tot verantwoording geroep word oor ons opvoedingstaak.

Dit is net verbond-gehoorsaamheid wat gevra word nie:

ouerliefde behoort elkeen te dring tot soeke na die beste vir sy/haar kind;

volksliefde behoort ons te dring tot samewerking hierin – soos hele gemeentes en gemeenskappe na 1902 kinders na universiteit help stuur het!

In antwoord op baie se vrae moet gelyk gegee word:

ons lewe wél in ander tye; basiese onderrig aan moedersknie is nie meer die volle antwoord nie; die kompleksiteit van sekere studievelde noodsaak gehalte professionele onderrig.

Die eise van die moderne sakewêreld vereis morele moed – dít word wel aan moedersknie geleer, maar moet óók daagliks ingeskerp word saam met vakkundige onderrig!

Hierin het elke verbondsouer talle vennote: vennote met liefde vir ons kinders, liefde vir ons volk, maar boweal liefde, eerboed en ontsag vir God – die Gewer van ons volkskinders.

In 1994 het die BCVO tot stand gekom, as veilige hawe vir ons kinders, juis in dieselfde jaar wat volksverraad sy hoogtepunt bereik het.  Selfs voor 1994 het die eerste CVO skole hul deure geopen.

Soos in 1902 het ouers besef dit gaan offers verg om ons kinders te beskerm teen die verderf wat op die horison gewink het. 

En meer as 25 jaar later gaan CVO skole voort om gehalte onderrig te bied aan nóg ʼn geslag volkskinders, Gods-kinders.

In vandag se stormagtige omgewing bied CVO-skole en die BCVO ʼn veilige hawe vir ons kinders.

Dit is opnuut tyd vir ouers (én grootouers, ouderlinge, leraars) om met verbonds-erns ons opkomende geslagte die suiwer beginsel-begronde onderrig te laat ondergaan wat elke kind wat God ons skenk verdien.

Dit is ook opnuut tyd vir elke volks-sakeman en elkeen van ons om ons plaaslike CVO skole en die BCVO tye ondersteun en hulle hande te sterk in hierdie belangrike roepings-werk.

Dit is gehoorsame rentmeesterskap, maar óók die grondslag waarop ons (menslik gesproke) ons volkstoekoms moet bou – indien ons nie ons opkomende geslagte vorm en leer na óns geloofswaardes en -beginsels nie, sal elke ander volks-strategie noodwendig misluk.