Oproep tot ’n reddingsdaad

Die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds doen ’n ernstige beroep op sy lesers om sterk ondersteuning aan die Fonds te bied in die lig van die enorme onderwys krisis waarin die land verkeer.

Indien die volk nie eendragtig hulle steun aan die Kinderfonds kan gee nie, sal volksgenote sien hoe ons kinders in die openbare skole wat oorlaai gaan word met ander volke se kinders, gaan lei tot Engelse opvoeding.

In 2020 wil die bestuur graag ’n groot bydrae maak tot volkseie privaat skole, waarvan CVO-skole die belangrikste is, sodat meer kinders in die skole opgeneem kan word.

Daarvoor het Die Vryburger Kinderfonds elke leser se finansiële bydrae baie nodig.

Die bestuur doen ook ’n beroep op kerklike gemeentes om vanjaar ’n spesiale poging aan te wend om die fonds te versterk.

Intussen het die bestuur in samewerking met verskeie instansies begin om in Augustus ’n fondsinsameling te hou.  

Geagte leser, hierdie is inderdaad ’n oproep tot ’n reddingsdaad van ons volk.

Lesers kan hulle bydraes inbetaal by die Kinderfonds se volgende bankrekening:

Rekeningnaam         Oranjekas

Bank                       Standard Bank

Rekening no.           271240490

Takkode                 010545

Verwysing               0145378664 + Naam van gemeente of skenker

Faks inbetaalstrokie aan   086 536 9953