Ontsouting-aanleg se water besoedel

Die ontsoutingsaanleg in Kaapstad se water toevoer uit die see word besoedel met Groenpunt se riool afval. 

Die seewater is na beraming 400%  meer besoedel as wat in die tender dokumente gespesifiseer was.  

Bykomende toerusting moes geïnstalleer word om die water te suiwer voordat dit ontsout kon word, en dit teen ‘n verdere R7 miljoen uitgawe.

Die proses van ontsouting vind nog steeds nie plaas nie weens kontraktuele geskille tussen die stadsraad van Kaapstad en die konstruksie maatskappy QFS.

’n Dispuut het ontstaan oor betalings wat gemaak moes word aan die maatskappy in beheer van die aanleg, en het tot hewige woordewisseling gelei, terwyl die munisipaliteit ook nie bereid was om van die ontsoute seewater aan te koop nie.