NG Gemeente Moreletapark


Moreletapark kerkgebou

Berigte dat die NG Gemeente Moreletapark haar bande met die moederkerk wil verbreek, het die afgelope week bekend geword.  Volgens berigte partye wil die gemeente ‘n “minder liberale beleid” volg as die NG Kerk.  Met sy 14 000 tot 20,000 lidmate is die gemeente een van die grootste gemeentes binne die NG Kerk.  Daar is natuurlik dadelik gewaarsku deur die liberale Neels Jackson, afgetrede redakteur van die Kerkbode, dat die gemeente sy eiendomme kan verloor indien daar so ‘n wegbreek aksie sou kom veral as enkele lidmate wel daarteen besluit.  Klompie jare gelede het bykans 30 gemeentes weggebreek van die Nederduitsch Hervormde Kerk weens die kerk se liberale uitsprake en vrysinnige vertolking van die Skrif.  Die gemeentes het dan ook die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes gestig wat sedertdien as onafhanklike Volkskerk funksioneer.

Gemeentes van Namibië het enkele jare gelede gedreig om bande met die NG Kerk te verbreek  nadat die Sinode goedkeuring verleen het aan homoseksuele en lesbiese persone om as predikante diens te doen.  Die Sinode het daarna terug gekrabbel maar is onlangs in die Hof gedaag deur die Gaum-groep rondom hul ommekeer, die Hoë Hof het dan ook uitspraak gelewer teen die kerk in die aansoek.  Die kerk bestudeer tans die uitspraak van die hof. 

vdm