Insinking of afwagting

Japie Greyling standbeeld – Hoopstad

Gedurende die afgelope dekade en langer, het die Afrikaner se kulturele strukture begin kwyn, en tans heers daar ernstige kommer oor die toestand waarin die volk hom bevind.

Sonder om klippe op te tel, kan met vrymoedigheid gesê word dat die bekende organisasies die een na die ander begin kwyn en kleiner word. Dit is asof die negatiewe situasie, die geweld en haat op die Afrikaners die wil om te stry en weerstand te bied, verflou het.

Verskonings word aangebied dat die stryd om te oorleef in die land van geweld en diewery, die groot rede is vir die passielose bestaan.

Sedert die verdwyning van die Afrikaner Volkswag, tot waar Radio Pretoria gesteel is, het baie volksgenote begin wegkruip vir sy eie mense en vir die vyandelikes.

Die wil om ons volksgenote bymekaar te hou, het vervaag, en die sterk geloofsoortuigings dat ons volk hier deur God geplant is met ’n doel en ’n roeping, het nou met vraagtekens in die lug bly hang.

Is ons werklik so lamlendig?

Ons hoef nie ’n Generaal De Wet te wees om ’n volksheld te wees nie – eerder ’n jong Japie Greyling wat geweier het om ’n leuen te vertel, maar ook geweier het om die Boere se ligging te verklap. Dit is ’n volksheld.

Hans Greef